ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริการสินเชื่อถูกฎหมาย
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่ระบุรายได้
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
อัตราต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลา
6-48 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-70 ปี

ศักดิ์สยามลิสซิ่งคืออะไร

ศักดิ์สยามลิสซิ่งหรือบริษัทศักดิ์สยาม เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่ออยู่คู่เมืองไทยมาหลายสิบปีโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึง และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายไทย อาจกล่าวได้ว่าศักดิ์สยามลิสซิ่งถือเป็นอีกบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่ออื่นๆอย่างตรงไปตรงมา ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด ทำให้ศักดิ์สยามลิสซิ่งได้กลายมาเป็นบริษัทสินเชื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ อีกทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยังมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักหลักธรรมาภิบาลและเป็นธรรม จึงได้ขยายการให้บริการออกเป็นสินเชื่อหลากหลายประเภทตามกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) สินเชื่อเกษตรกร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งได้ถูกเรียกสินเชื่อทุกประเภทรวมกันภายใต้ชื่อสินเชื่อศักดิ์สยาม 

ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริการสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายใครๆก็ขอได้

นอกจากศักดิ์สยามจะเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลแล้ว ศักดิ์สยามลิสซิ่งยังมีสินเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก็คือสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส หรือใครหลายๆคนอาจเรียกว่า “สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย” 

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสของบริษัทศักดิ์สยามเป็นสินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามก็สามารถขอสินเชื่อประเภทดังกล่าวนี้ได้  ซึ่งรายละเอียดของสินเชื่อนาโนนี้จะ กำหนดวงเงินเริ่มต้นในการขอสินเชื่ออยู่ที่ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 ถึง 48 เดือน และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้อยู่ที่ไม่เกิน 33% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการใช้อัตราสูงสุดเมื่อผู้ขอสินเชื่อได้มีการผิดชำระตามงวดที่กำหนดไว้) โดยศักดิ์สยามลิสซิ่งได้กำหนดเงื่อนไขผู้ที่จะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี และจะต้องประกอบอาชีพหรือมีกิจการเป็นของตนเองจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อได้ ซึ่งข้อดีคือ ศักดิ์สยามลิสซิ่งจะไม่กำหนดรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้นหากต้องการนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อขับเคลื่อนกิจการ สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียว 

ศักดิ์สยามลิสซิ่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปี 2565 หรือ 2022 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้กิจการหลากหลายประเภทได้รับผลกระทบโดยตรง ศักดิ์สยามลิสซิ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตราการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเปิดโอกาสให้มีการขยายเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในการผ่อนชำระได้น้อยลง โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องดำเนินการติดต่อพนักงานของบริษัทศักดิ์สยามเพื่อทำการปรับสัญญาการบริการใหม่ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก็สามารถติดต่อกับสาขาของศักดิ์สยามลิสซิ่งที่ให้บริการใกล้เคียงได้ในทันที

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บัตรเครดิต scb ครอบคลุมร้านค้าชั้นนำ
เงินเดือนหรือรายได้
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงิน
2-5 เท่าของรายได้
อัตราต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 18 ต่อปี
ระยะเวลา
สูงสุด 36 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-70 ปี
บัตรซิตี้แบงก์ใบเดียวเอกสิทธิ์เหนือชั้น
เงินเดือนหรือรายได้
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงิน
ไม่ระบุวงเงิน
อัตราต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา
4-12 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-60 ปี
สมัครบัตรกรุงไทยออนไลน์
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่ระบุรายได้
วงเงิน
ขึนอยู่กับประเภทของบัตร
อัตราต่อปี
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร
ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-60 ปี