ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริการสินเชื่อถูกฎหมาย
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่ระบุรายได้
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
อัตราต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ระยะเวลา
6-48 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-70 ปี

ศักดิ์สยามลิสซิ่งคืออะไร

ศักดิ์สยามลิสซิ่งหรือบริษัทศักดิ์สยาม เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่ออยู่คู่เมืองไทยมาหลายสิบปีโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึง และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายไทย อาจกล่าวได้ว่าศักดิ์สยามลิสซิ่งถือเป็นอีกบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่ออื่นๆอย่างตรงไปตรงมา ด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด ทำให้ศักดิ์สยามลิสซิ่งได้กลายมาเป็นบริษัทสินเชื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ อีกทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยังมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องตามหลักหลักธรรมาภิบาลและเป็นธรรม จึงได้ขยายการให้บริการออกเป็นสินเชื่อหลากหลายประเภทตามกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) สินเชื่อเกษตรกร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งได้ถูกเรียกสินเชื่อทุกประเภทรวมกันภายใต้ชื่อสินเชื่อศักดิ์สยาม 

ศักดิ์สยามลิสซิ่งบริการสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายใครๆก็ขอได้

นอกจากศักดิ์สยามจะเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลแล้ว ศักดิ์สยามลิสซิ่งยังมีสินเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก็คือสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส หรือใครหลายๆคนอาจเรียกว่า “สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย” 

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสของบริษัทศักดิ์สยามเป็นสินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามก็สามารถขอสินเชื่อประเภทดังกล่าวนี้ได้  ซึ่งรายละเอียดของสินเชื่อนาโนนี้จะ กำหนดวงเงินเริ่มต้นในการขอสินเชื่ออยู่ที่ตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท มีระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 ถึง 48 เดือน และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้อยู่ที่ไม่เกิน 33% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการใช้อัตราสูงสุดเมื่อผู้ขอสินเชื่อได้มีการผิดชำระตามงวดที่กำหนดไว้) โดยศักดิ์สยามลิสซิ่งได้กำหนดเงื่อนไขผู้ที่จะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี และจะต้องประกอบอาชีพหรือมีกิจการเป็นของตนเองจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อได้ ซึ่งข้อดีคือ ศักดิ์สยามลิสซิ่งจะไม่กำหนดรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้นหากต้องการนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อขับเคลื่อนกิจการ สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียว 

ศักดิ์สยามลิสซิ่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปี 2565 หรือ 2022 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้กิจการหลากหลายประเภทได้รับผลกระทบโดยตรง ศักดิ์สยามลิสซิ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตราการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเปิดโอกาสให้มีการขยายเวลาการชำระหนี้ให้นานขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในการผ่อนชำระได้น้อยลง โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องดำเนินการติดต่อพนักงานของบริษัทศักดิ์สยามเพื่อทำการปรับสัญญาการบริการใหม่ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก็สามารถติดต่อกับสาขาของศักดิ์สยามลิสซิ่งที่ให้บริการใกล้เคียงได้ในทันที

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครบัตรเครดิตกรุงไทยกับธนาคารโดยตรง
เงินเดือนหรือรายได้
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงิน
ไม่ระบุจำนวนวงเงิน
อัตราต่อปี
ร้อยละ 7-16 ต่อปี
ระยะเวลา
สูงสุด 24 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-60 ปี
ยืมเงิน 100 บาท ลูกค้า AIS สมัครเลย
เงินเดือนหรือรายได้
ไม่ระบุรายได้
วงเงิน
ไม่เกิน 100 บาท
อัตราต่อปี
คิดค่าธรรมเนียมแทนดอกเบี้ย
ระยะเวลา
ชำระครั้งถัดไปที่เติมเงิน
อายุผู้ใช้บริการ
ไม่กำหนดอายุ
บริการยืมเงิน 1000 ด่วนผ่านออนไลน์
เงินเดือนหรือรายได้
9,000 บาทต่อเดือน
วงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
ระยะเวลา
1-3 เดือน
อายุผู้ใช้บริการ
ระหว่าง 20-55 ปี